D26544461da970fa71a33ff34db3b2f42061b268

Så kallade ”öga för öga, tand för tand”-beteende härrör alla från en av våra mest primitiva hjärnstrukturer, amygdala. Amygdalas viktigaste uppgift är att snabbt reagera på yttre hot, vare sig det handlar om ormar eller politiska konkurrenter. När vi blir emotionella i en situation är det inte alltid vi säger det mest kloka vi kan komma på. I stället säger vi det som vi har på tungan. Denna typ av handling går kvickt och kräver begränsade hjärnresurser. I motsats till glåpord, kräver en handling som att sätta sig ner och skriva ett förlåtelsebrev pannlobsresurser. Pannloben tillåter oss att ta den tid vi behöver för att reflektera över våra handlingar. Den sätter händelser i perspektiv genom att jämföra aktuella upplevelser med tidigare händelser samtidigt som den gör upp en modell för hur ett visst beteende kan komma att påverka oss i framtiden.

Ett vardagligt exempel på när dessa två system är i konflikt är när vi är trötta och hungriga. Då fattar vi beslut med ”hjärtat” (läs: amygdala) och att samtidigt planera rationellt inför framtiden och se över sina pensionsbesparingar ligger inte nära till hands. I stället utåtagerar vi och bryr oss inte om konsekvenserna av vårt beteende. Å andra sidan, när vi inte är trötta och hungriga, finner vi plötsligt mer tid för planering och logiska lösningar – pannloben får större arbetsutrymme.

● Gör: Sätt dig ner och fundera på en gång då du fattat beslut med “hjärtat” och ett exempel när du istället låtit pannloben styra.

● Tips: Youtube-kanalen ASAP Science har gjort en enkel, kort och roligt video som förklarar hur vår hjärna funkar. Du hittar videon här.